دانشکده پیک وان

آموزشگاه مجازی عکاسی ( آموزش عکاسی )

بایگانی ‘کتاب عکاسی’ دسته بندی

ارسال شده توسط توحید سلیمانی بدون دیدگاه

عکاسی سیاه و سفید یا گذشته ی سیاه و سفید  یک)      دوربین نوعی ابزار خیانت است؛ حتی در رئالیستی‌ترین و دقیق‌ترین تصویربرداری‌ها از آن به اصطلاح “واقعیت”، بازهم آنچه ما با آن روبروایم به هیچ رو واقعیت نیست. دوربین، یا به واقع “من” دوربین، درهرحال و ضرورتن تصویری زیبایی شناختی از جهان بدست می‌دهد، و نه حتا تصویری اخلاقی. در هر عکس گونه‌ای بازیگوشی، نوعی لذت‌جویی نهفته است. درست به همین دلیل ما در عکس‌های به غایت حرفه‌ای و “هنری” […]