سمت امید


  • تاريخ ارسال:1395/2/11 09:34:25
  • مدل دوربين: canan SX530HS
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
ثبت با دوربین
nikon d7100
  • قيمت(تومان): 50000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 2141 * 1411
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 317 * 211
توضيحات عکاس (فروشنده):
ابعاد به mm می باشد
قیمت اصل فایل خام می باشد
قیمت شاسی اضافه میگردد
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.