آرامش آفتاب!


  • تاريخ ارسال:1395/2/20 09:27:49
  • مدل دوربين:تعيين نشده
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
  • قيمت(تومان): 10000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 2592 * 3872
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 700 * 900
توضيحات عکاس (فروشنده):
فایل خام نیز موجود میباشد
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.