بر روی آفتاب!


  • تاريخ ارسال:1395/3/8 08:45:02
  • مدل دوربين: D5500
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
  • قيمت(تومان): 20000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 3056 * 2600
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 900 * 700
توضيحات عکاس (فروشنده):
در صورت توافق تعدا عکس های دیگری هم در این زمینه هست
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.