تاکستان


  • تاريخ ارسال:1395/4/31 13:57:04
  • مدل دوربين: Apple iPhone
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
تاکستان های روستای دوان - شهرستان کازرون
  • قيمت(تومان): 20000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 1536 * 3362
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 1536 * 3362
توضيحات عکاس (فروشنده):
فروش بدون عکس خام و عدم واگذاری حقوق مادی و معنوی
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.