آرامش و ترس شبانه


  • تاريخ ارسال:1395/2/19 16:38:29
  • مدل دوربين: canan SX530HS
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
  • قيمت(تومان): 50000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 3400 * 4600
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 600 * 800
توضيحات عکاس (فروشنده):
قیمت شاسی اضافه میگردد
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.