پنجره ها


  • تاريخ ارسال:1395/2/28 15:31:31
  • مدل دوربين: Nikon Coolpix L29
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
  • قيمت(تومان): 55000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 3144 * 4288
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 678 * 900
توضيحات عکاس (فروشنده):
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.