آرامگاه فردوسی 2


  • تاريخ ارسال:1395/3/18 13:29:02
  • مدل دوربين: canon 650D
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
  • قيمت(تومان): 70000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 3220 * 4831
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 3220 * 4831
توضيحات عکاس (فروشنده):
تنها فایل JPEGبصورت اینترنتی ارایه خواهد شد.
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.