غروب


  • تاريخ ارسال:1395/2/18 07:59:40
  • مدل دوربين:تعيين نشده
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
غروب آفتاب
  • قيمت(تومان): 5000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 3872 * 2592
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 900 * 600
توضيحات عکاس (فروشنده):
ارسال فایل به ایمیل
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.