تنوع


  • تاريخ ارسال:1395/3/12 10:07:28
  • مدل دوربين: D5500
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
  • قيمت(تومان): 10000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 4000 * 6000
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 600 * 900
توضيحات عکاس (فروشنده):
در این زمینه فایل های دیگری هم موجود هست.
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.