آشغال های شهری


  • تاريخ ارسال:1395/3/1 23:45:22
  • مدل دوربين:تعيين نشده
  • لنز:تعيين نشده
توضيحات عکس:
این عکس انتخاب شده از مجموعه عکس آشغال های شهری میباشد ضمن ساختار معماری گونه سعی بر ان شده تا تسلط مصنوعات ساخت بشر بر طبیعت نشان داده شود البته در دومین مجموعه یک عنصر طبیعی (درخت) داریم که به گونه ای مکمل این مجموعه می باشد.
  • قيمت(تومان): 200000
  • تعداد فروش: نامحدود
  • ابعاد اصلی عکس (در فرمت خام اوليه): 3456 * 5184
  • حداکثر ابعاد عکس با همان ادیتی که در سایت آپلود شده و نزد عکاس موجود است: 900 * 600
توضيحات عکاس (فروشنده):
در صورت انتخاب عکس و درخواست دیگر عکسها برای تکمیل مجموعه فوق در اختیار مشتری قرار می گیرد.
توضيحات مدير:
قوانين مربوط به خرید و فروش را خوانده و قبول دارم.
Copyright ©2012 Pic1. All rights reserved.