دانشکده پیک وان

آموزشگاه مجازی عکاسی ( آموزش عکاسی )

ارسال شده توسط عرفان زندی 3 دیدگاه

آشنایی با iso ISO  به میزان حساسیت سنسور دوربین نسبت به نور ورودی  به ان گفته میشود و این حساسیت با اعداد مشخصی اندازه گیری میشود ISO که مخفف کلمه International Standards Organisation است توسط سازمان استاندارد بین الملل به صورت استاندارد های عددی مشخص و ثابتی تعیین گردیده است که این اعداد به صورت رو برو میباشد 50 . 80 .100 .400 .800 .1600 .3200 .6400 .12800 الی …  . هر چه مقدار این عدد کوچکتر باشد حساسیت سنسور […]